DỊCH VỤ TƯ VẤN

Chuyên gia tư vấn trong lĩnh vực sản xuất của Nawasa  sẽ giúp doanh nghiệp giải quyết các vấn đề mà Doanh nghiệp đang gặp phải và tìm ra các giải pháp hoặc giúp Doanh nghiệp tăng năng suất, nâng cao chất lượng và giãm chi phí sản xuất

Chúng tôi sẽ kết hợp cùng khách hàng xây dựng nên một hệ thống quản trị hiệu quả, hoạt động bền vững nhằm thúc đẩy quá trình thực thi chiến lược và nâng cao hiệu quả hoạt động tổng thể của tổ chức. 

Những dịch vụ tư vấn thường xuyên:

  • Xây dựng và kiểm soát KPI xưởng sản suất
  • Triển khai áp dụng 5S tại Doanh nghiệp
  • Triển khai áp dụng TPM tại nhà máy
  • Triển khai các cột (pillar) AM, PM, QM, FI, E&T và SA tại nhà máy

 

Đánh giá tại nhà máy Number One

                         

                                                                       

 

 

                                                                                                              

 

                                                                                                                                                                                       

 

 

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐÀO TẠO NAWASA