Tin Tức

Ứng dụng LEAN: chuyện cũ trong bối cảnh mới

Ứng dụng LEAN: chuyện cũ trong bối cảnh mới

(TBKTSG Online) - LEAN, nói nôm na là phương pháp sản xuất tinh gọn, đã từ lâu được áp dụng trong doanh nghiệp Việt...

Tay phải, tay trái và chuyện đổi mới sáng tạo

Tay phải, tay trái và chuyện đổi mới sáng tạo

(TBKTSG Online) - Chuyện đổi mới sáng tạo (ĐMST) trong doanh nghiệp chưa bao giờ là chuyện dễ dàng. Ví dụ về việc...

Một người Singapore làm bằng 14 người Việt Nam

Một người Singapore làm bằng 14 người Việt Nam

Năng suất lao động của người Việt Nam liên tục tăng trong mấy năm qua, nhưng vẫn thua xa người Malaysia và Singap...

Vai trò của quản trị sản xuất trong doanh nghiệp

Vai trò của quản trị sản xuất trong doanh nghiệp

Doanh nghiệp chưa đánh giá đúng tầm quan trọng của quá trình sản xuất, cũng như vai trò của cán bộ quản lý sản...

Liên tục cải tiến năng suất

Liên tục cải tiến năng suất

Chúng ta đã biết năng suất là một trong ba yếu tố then chốt của quản trị nguồn nhân lực theo mô hình 3N: nhân...

Tiết kiệm hàng tỉ đồng nhờ 5S

Tiết kiệm hàng tỉ đồng nhờ 5S

(TBKTSG Online) - Trên nền xi măng phẳng lì sơn màu xanh lá cây sạch sẽ, tất cả các palet đựng bảng cực, vỏ bình...

Cải tiến năng suất từ kinh nghiệm người Nhật

Cải tiến năng suất từ kinh nghiệm người Nhật

(TBKTSG) - Chủ đề năng suất của doanh nghiệp Việt Nam được thảo luận nhiều trong thời gian qua, nhưng hầu hết...

Năng suất, chất lượng: Muốn là được, nhưng phải tập trung

Năng suất, chất lượng: Muốn là được, nhưng phải tập trung

(TBKTSG) - Theo khảo sát của Chương trình Giảng dạy kinh tế Fulbright từ năm 2000-2015, tiền lương ở Việt Nam tăng...

Lãng phí nguồn lực trong hỗ trợ doanh nghiệp

Lãng phí nguồn lực trong hỗ trợ doanh nghiệp

(TBKTSG Online) - Nhiều chương trình đào tạo, hỗ trợ kinh phí cho các doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng sản...

Để tăng hiệu suất làm việc cho nhân viên

Để tăng hiệu suất làm việc cho nhân viên

(TBKTSG) - Tự động hóa, robot hóa trong môi trường doanh nghiệp là xu hướng đã có từ lâu và vẫn đang phát triển...

Tạo động lực làm việc

Tạo động lực làm việc

(TBKTSG) - Một số nghiên cứu đã chỉ ra trong sự thành công của một cá nhân, kiến thức chỉ đóng góp khoảng 10%,...

Tăng năng suất bằng các công cụ quản lý

Tăng năng suất bằng các công cụ quản lý

(TBKTSG) - Đầu tư đổi mới công nghệ là một trong những giải pháp để tăng năng suất, chất lượng, nhưng không...

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐÀO TẠO NAWASA