SMEDSMED (chuyển đổi nhanh) là gì?

 

 

SMED (Single-Minute Exchange of Dies) là hệ thống làm giảm đáng kể thời gian cần thiết để hoàn thành việc chuyển đổi thiết bị. Bản chất của hệ thống SMED là đưa càng nhiều bước chuyển đổi ra "Bên ngoài" (thực hiện trong lúc máy đang chạy) càng tốt, rồi  đơn giản hóa và sắp xếp hợp lý các bước còn lại. Tên SMED đến từ mục tiêu giảm thời gian chuyển đổi xuống "Một con số" (nghĩa là ít hơn 10 phút).

 

Một chương trình SMED thành công sẽ có những lợi ích sau:

  • Chi phí sản xuất thấp (chuyển đổi nhanh hơn có nghĩa là thời gian dừng máy ít hơn)
  • Kích thước lô nhỏ hơn (thay đổi nhanh hơn cho phép thay đổi sản phẩm thường xuyên hơn)
  • Đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng (kích thước lô nhỏ hơn cho phép lập kế hoạch linh hoạt hơn)
  • Mức tồn kho thấp hơn (kích thước lô nhỏ hơn dẫn đến mức tồn kho thấp hơn)
  • Khởi động máy ít trục trặc hơn (các quy trình chuyển đổi được chuẩn hóa làm giup tăng  tính nhất quán và chất lượng)

 

CƠ SỞ CỦA SMED

SMED đã được phát triển bởi Shigeo Shingo, một kỹ sư công nghiệp Nhật Bản đã thành công phi thường trong việc giúp đỡ các công ty giảm đáng kể thời gian chuyển đổi của họ. Công việc tiên phong của ông làm giảm  trung bình 94%  thời gian chuyển đổi (chẳng hạn từ 90 phút xuống dưới 5 phút)  ở  các công ty đã trải qua.

Khó mà có thể tưởng tượng thời gian chuyển đổi được cải thiện theo cấp số nhân của 20, nhưng hãy xem xét ví dụ đơn giản về việc thay bánh xe:

  • Đối với nhiều người, thay  một bánh xe đơn giản có thể mất 15 phút.
  • Đối với đội tiếp tế NASCAR, việc thay bốn bánh xe mất ít hơn 15 giây.

Nhiều kỹ thuật được sử dụng bởi đội  NASCAR (thực hiện càng nhiều bước càng tốt trước khi bắt đầu tiếp tế, sử dụng một đội phối hợp để thực hiện nhiều bước song song, tạo ra một quy trình được chuẩn hóa và tối ưu hóa cao) cũng được sử dụng trong SMED. Trong thực tế, hành trình từ thay bánh xe mất 15 phút đến thay bánh xe mất 15 giây có thể được coi là một cuộc hành trình SMED.

 

Trong SMED, quá trình chuyển đổi trải qua nhiều bước thực hiện, các bước gọi là "các thành tố". Có hai loại thành tố:

  • Các thành tố Bên trong -Internal  (các thành tố cần phải hoàn thành trong lúc máy dừng)
  • Các thành tố Bên ngoà - Externali (các thành tố có thể được hoàn thành trong khi máy đang hoạt động)

Quy trình SMED tập trung vào việc chuyển càng nhiều  thành tố sang thành tố Bên ngoài càng tốt, rồi đơn giản hóa sắp xếp hợp lý các thành tố còn lại

 

                                                  

 

 


 

 

 

 

 


Bài viết liên quan