OEE và 6 tổn thất lớn 

OEE VÀ 6 TỔN THẤT LỚN

 

OEE (hiệu suất thiết bị tổng thể) 

                                                    

 

OEE là chỉ số  đo lường sự tổn thất về năng suất của quy trình sản xuất nào đó. Có 3 loại tổn thất được theo dõi

A  (Availability): hiệu suất thời gian vận hành thiết bị

P (Performance): hiệu suất khai thác năng lực thiết bị

Q (Quality): hiệu suất chất lượng sản phẩm

 

                                                       

A = (Thời gian máy chạy thực tế/ Thời gian chạy máy theo kế hoạch) x 100%

P = (Công suất thực tế/ Công suất thiết kế) x 100%

Q = (Số lượng sản phẩm đạt chất lượng/ Số lượng sản phẩm sản xuất ra) x 100%

 

Thành phần

Mục tiêu TPM

Loại tổn thất năng suất

Availability

hiệu suất thời gian vận hành thiết bị

Không dừng

Xét đến tổn thất về Mức độ sẵn sàng của thiết bị , gồm tất cả các sự kiện làm ngừng sản xuất theo kế hoạch trong một khoảng thời gian đáng kể (thường là vài phút hoặc lâu hơn). Các ví dụ bao gồm dừng máy đột xuất (chẳng hạn như các sự cố máy móc và các sự kiện khác  dẫn đến dừng máy) và dừng có kế hoạch (chẳng hạn như chuyển đổi sản xuất).

Performance

hiệu suất khai thác năng lực thiết bị

Không có  dừng ngắn hoặc  máy chạy chậm hơn so với thiết kế

Tính đến tổn thất về Hiệu suất thiết bị , bao gồm tất cả các yếu tố khiến máy chạy ở tốc độ thấp hơn tốc độ tối đa có thể . Ví dụ bao gồm cả chu kỳ chậm  và dừng ngắn

Quality

hiệu suất chất lượng sản phẩm

Không có khiếm khuyết

Tính đến tổn thất về Mức chất lượng sản phẩm , yếu tố tạo ra các sản phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng, bao gồm cả các sản phẩm phải làm lại. Ví dụ bao gồm sản phẩm bị loại bỏ trong quá trình khởi động.hoặc điều chỉnh máy

OEE

(hiệu suất thiết bị toàn bộ)

Sản xuất hoàn hảo

OEE xem xét tất cả các tổn thất (tổn thất về Hiệu suất thời gian chạy máy, Hiệu suất khai thác máy, Hiệu suất chất lượng sản phẩm ), để xác định thời gian sản xuất  hiệu quả.thực sự

 

Như có thể thấy từ bảng trên, OEE được kết hợp chặt chẽ với mục tiêu TPM của không có sự hỏng hóc (được đo bằng A), không có dừng ngắn hoặc chạy chậm (đo bằng P), và không khiếm khuyết (đo bằng Q).

Điều vô cùng quan trọng là đo lường OEE để phơi bày và định lượng tổn thất năng suất, và để đo lường và theo dõi các cải tiến phát sinh từ các sáng kiến ​​TPM.

                                                     

 

6 tổn thất lớn

Dạng tổn thất OEE  có thể được chia thành những phẩn nhỏ thường được gọi là Sáu tổn thất lớn - nguyên nhân phổ biến nhất về tổn thất năng suất trong sản xuất. Sáu tổn thất lớn là cực kỳ quan trọng vì chúng gần như phổ biến trong ứng dụng cho sản xuất riêng biệt, và chúng tạo nên một khuôn khổ khởi đầu tuyệt vời để suy nghĩ, xác định và tấn công lãng phí (tức là tổn thất về năng suất).

 

                                                           

 

 

Sáu tổn thất lớn

Danh mục OEE

Ví dụ

Bình luận

Hỏng hóc máy móc

Breakdown

Tổn thất về hiệu suất thời gian vận hành thiết bị

“Tổn thất dừng máy”

Các trường hợp xảy ra tổn thất này bao gồm hỏng hóc của khuôn/gá, các hoạt động bảo trì ngoài kế hoạch, hỏng hóc chung về cơ/điện hoặc bộ phận của thiết bị hoặc các trường hợp thiết bị không vận hành theo yêu cầu (chức năng/thông số công nghệ), …

Có sự linh hoạt về nơi để thiết lập ngưỡng dừng đột xuất (Tổn thất về Availability) và dừng ngắn(Tổn thất về Performance).

Khởi động và cân chỉnh máy

Setup and Adjustments

Tổn thất về hiệu suất thời gian vận hành thiết bị

“Tổn thất dừng máy” ”

Thiết lập & khởi động vào đầu ca, chuyển đổi, thiếu nguyên vật liệu, thiếu nhân viên vận hành, điều chỉnh nhiều, thời gian khởi động. .

Tổn thất nảy thường được giải quyết thông qua các chương trình giảm thời gian khởi động như SMED

Dừng ngắn

Small Stops

Tổn thất về hiệu suất khai thác năng lực thiết bị

“Tổn thất tốc độ”

Kẹt trên băng chuyền, cân chỉnh nhỏ,  cảm biến bị che khuất,cấp liệu bị tắc, vệ sinh / kiểm tra.

Thông thường chỉ dừng ít hơn năm phút và không cần đến  nhân viên bảo trì.

Chạy chậm

Slow Running

Tổn thất về hiệu suất khai thác năng lực thiết bị

“Tổn thất tốc độ”

Cài đặt không chính xác, thiết bị/ linh kiện bị rơ mòn , vấn đề về cân chỉnh máy, nhân viên vận hành thiếu năng lực, vận hành máy ở điều kiện không phù hợp (môi trường, nguyên liệu, )

Chạy máy ở vận tốc thấp hơn vận tốc thiết kế hoặc tiêu chuẩn vận hành

 Khiếm khuyết trong sàn xuất

Production Defects

Tổn thất về hiệu suất chất lượng sản phẩm

“Tổn thất chất lượng”

Phế liệu, sản phẩm xử lý lại

Loại ra trong quá trình sản xuất ổn định.

Khiếm khuyết khi khởi động

Reduced Yield

Tổn thất về hiệu suất chất lượng sản phẩm

“Tổn thất chất lượng

Phế liệu, sản phẩm xử lý lại

Lọai ra trong quá trình khởi động, chình máy,...

 

 

Bài viết liên quan