Công cụ lean                    CÁC CÔNG CỤ LEAN PHỔ BIẾN

 

                                                       

5S

Tổ chức khu vực làm việc:

 • Sàng lọc (loại bỏ những gì không cần thiết)
 • Sắp xép (sắp xếp các mục còn lại)
 • Sạch sẽ (làm sạch và kiểm tra khu vực làm việc)
 • Chuẩn hóa (viết tiêu chuẩn cho ở trên)
 • Duy trì (thường xuyên áp dụng các tiêu chuẩn)

5S giúp ích gì?

Loại trừ các lãng phí do tổ chức nơi làm việc kém

 

TPM (Duy trì Năng suất Toàn diện)

Phương pháp tổng thể để duy trì năng suất là tập trung vào bảo trì chủ động và phòng ngừa ngừa để tối đa hóa thời gian hoạt động của máy móc thiết bị. TPM làm giảm sự khác biệt giữa bảo trì và sản xuất   bằng cách nhấn mạnh vào việc trao quyên hạn cho nhân viên vận hành máy để họ có khả năng tự bảo trì máy móc

TPM giúp ích gì?

Tạo ra một trách nhiệm chung đối với may móc, thiết bị nhờ sự tham gia chăm sóc máy móc của nhân viên vận hành máy. Nhờ được bảo trì tốt, nang suất của máy móc thiết bị được nâng lên (thời gian máy hoạt động tăng,khuyết tật sản phẩm giảm,…).

 

KPIs (chỉ số hoạt động then chốt)

Là giá trị đo lường, được xây dựng để kích thích sự tiến bộ hướng tới các mục tiêu quan trọng của tổ chức và cũng  để theo dõi mức độ thành công của các hoạt động. Các KPI là kim chỉ nam manh mẽ cho  các hoạt động hướng tới mục tiêu. Vì vậy,việc lựa chọn các KPI phù hợp vo81i mục tiêu là rất quan trọng

KPIs giúp ích gì?

KPIs sản xuất tốt nhất:

 • Được gắn kết với các mục tiêu chiến lược cấp cao (vì vậy giúp đạt được những mục tiêu đó)
 • Có hiệu quả trong việc phơi bày và định lượng các lãng phí (OEE là một ví dụ điển hình)
 • Kích thích sự nổ lực tiến bộ của các nhân viên (vì vậy họ có thể thúc đẩy đạt được kết quả)

 

Chỉ số OEE (hiệu suất thiết bị tổng thể)

Là chỉ số  đo lường sự tổn thất về năng suất của quy trình sản xuất nào đó. Có 3 loại tổn thất được theo dõi:

                                                   

 • A  (Availability): hiệu suất thời gian vận hành thiết bị
 • P (Performance): hiệu suất khai thác năng lực thiết bị
 • Q (Quality): hiệu suất chất lượng sản phẩm

OEE = A x P x Q

OEE giúp ích gì?

Đưa ra giá trị chuần và phương pháp để theo dõi sư tiến bộ trong việc loại trừ lãng phí khỏi quy trình sản xuất. 100% OEE có nghĩa là sản xuất hoàn hảo (tất cả sản phẩm đạt chất lượng, tốc độ  sản xuất bằng công suất thiết kế, không có dừng máy).

 

Continuous Flow (dòng chảy liên tục)

Dòng chảy liên tục là gì?

Luồng nguyên nhiên vật liệu, bán thành phầm và sản phẩm đi liên tục mà không bị dừng (hoặc dừng tối thiểu) giữa các công đoạn trong quy trình sản xuất

Dòng chảy liên tục giúp ích gì?

Loại trừ một số  lãng phí (ví dụ: tồn kho, thời gian chờ và vận chuyển).

 

Value Stream Mapping –VSM (Bản đồ Chuỗi Giá trị)

Một công cụ được sử dụng để lập bản đồ  luồng sản xuất dưới dạng trực quan. Cho thấy tình trạng hiện tại và tương lai của quy trình dưới hình thức làm nổi bật những cơ hội cải tiến.

VSM giúp ích gì?

Làm lộ ra các lãng phí trong các quy trình hiện tại và cung cấp lộ trình cải tiến thông qua tình trạng tương lai.

 

                                                                                 

 

PDCA (Lập kế hoạch - Thực hiện - Kiểm tra - Điều chỉnh)

Một phương pháp lặp đi lặp lại để thực hiện các cải tiến:

 • Plan: lập kế hoạch và mục tiêu
 • Do: thực hiện kế hoạch
 • Check: kiểm tra kết quả đạt được
 • Act: đánh giá,điều chình

PDCA giúp ích gì?

Áp dụng cách tiếp cận khoa học để cải tiến:

 • Kế hoạch (phát triển một giả thuyết)
 • Do (chạy thử nghiệm)
 • Kiểm tra (đánh giá kết quả)
 • Hành động (tinh chỉnh thử nghiệm của bạn, thử lại)

 

Kaizen (Cải tiến liên tục)

Có thể định nghĩa kaizen rất đơn giản từ tiếng Nhật gốc của nó như là "thay đổi cho tốt hơn". Đó là  chiến lược mà các nhân viên cùng nhau làm việc chủ động để đạt được những cải tiến từng bước và thường xuyên, trong quá trình sản xuất

Kaizen giúp ích gì?

Có được lợi ích từ cải tiến quy trình sản xuất

Tập hợp được tài năng  của đội ngũ nhân viên trong việc loại trử lãng phí trong quá trình sản xuất

 

Andon

Hệ thống phản hồi trực quan cho nơi sản xuất, chỉ ra tình trạng sản xuất, đưa ra cảnh báo khi cần sự can thiệp hỗ trợ và cho phép người vận hành máy dừng sản xuất

Andon  giúp ích gì?

Sử dụng như một công cụ giao tiếp tại nơi sản xuất, cho phép nhận thấy ngay vấn đề khi chúng vừa xảy ra. Nhờ đó, có thể xử lý vấn đề kịp thời

                                                                   

                                                                                  

 

Heijunka (cân bằng sản xuất)

Hình thức lập kế hoạch sản xuất nhằm mục đích sản xuất lô nhỏ hơn bằng cách sắp xếp sản xuất xen kẽ các lô nhỏ sản phẩm  khac nhau trong cùng một chu kỳ sản xuất

Heijunka giúp ích gì?

Giảm Lead time  và hàng tồn kho

 

Phân tích bottle neck (nút thắt cổ chai)

Nhận diện công đoạn nào trong quy trình sản xuất làm hạn chế năng lực sản xuất của toàn bộ quy trình.

Phân tích nút thắt cổ chai giúp ích gì?

Nâng cao năng lực sản xuất bằng cách cải thiện mắt xích yếu nhất trong quy trình sản xuất

 

Gemba (tại hiện trường)

Triết lý nhắc nhở hãy xuống hiện trường (nơi có hoạt động sản xuất) thay vì ở văn phòng.

Gemba giúp ích gì?

Thúc đẩy sự hiểu biết sâu sắc và toàn diện về các vấn đề xảy ra ở khu vực sản xuất thông qua quan sát, sờ, ngửi,…và tiếp xúc trực tiếp với công nhân tại nơi sản xuất

 

Jidoka (Automation)

Hệ thống sản xuất được thiết kế để tự động phát hiện vấn đề. Khi có vấn đề xảy ra, hệ thống phát hiện được, dây chuyển sản xuất  tự động dừng lại.

Jidoka giúp ích gì?

Công nhân có thể phụ trách nhiều máy cùng một lúc (giảm chi phí lao động) .Vấn đề được phát hiện ngay lập tức (đảm bảo chất lượng) và được xử lý nhanh chóng.

 

Just-In-Time (JIT)

Chỉ sản xuất đúng sản phẩm - với đúng số lượng - tại đúng nơi - vào đúng thời điểm theo yêu cầu cùa khách hàng.

Trong quá trình sản xuất hay cung ứng dịch vụ, mỗi công đoạn của quy trình sản xuất sẽ được hoạch định để làm ra một số lượng bán thành phẩmthành phẩm đúng bằng số lượng mà công đoạn sản xuất tiếp theo sẽ cần tới.

Just-In-Time giúp ích gì?

Tránh được tồn đọng vốn và tồn kho không cần thiết, giảm nhu cầu không gian.mặt bằng lưu kho

 

Kanban

Một phương pháp điều tiết luồng hàng hóa trong nhà máy và với các nhà cung cấp và khách hàng bên ngoài . Dựa trên việc bổ sung tự động thông qua các thẻ tín hiệu thong báo khi nào cần thêm hàng hoá.

Kanban giúp ích gì?

Loại trừ lãng phí do tồn kho và sản xuất dư thừa.

 

                                                                                

 

Poka-Yoke (chống sai lỗi)

Poka Yoke là thuật ngữ tiếng Nhật, có nghĩa là phòng ngừa sai lỗi hay chống sai lỗi. Thiết kế để phát hiện và ngăn ngừa sai lỗi trong quá trình sản xuất với mục tiêu loại bỏ các khuyết tật tại nguồn.

Poka-Yoke giúp ích gì?

 • Giúp con người và quá trình làm việc đúng ngay từ đầu;
 • Giúp loại bỏ những sai sót xảy ra do con người và thiết bị;
 • Phòng ngừa được những sai lỗi về sản phẩm và quá trình, do đó cải thiện đáng kể chất lượng và giảm thiểu các lãng phí do việc làm lại hoặc loại bỏ, giúp các thao tác trở nên đơn giản hơn.

 

Phân tích Root Cause (nguyên nhân gốc rễ)

Phương pháp giải quyết vấn đề tập trung vào việc giải quyết phần tìm ẩn bên trong của vấn đề một cách  thay vì sửa chữa để khắc phục phần thấy được của vấn đề . Một cách tiếp cận phổ biến là hỏi tại sao năm lần – sau mỗi bước hỏi, càng tiến gần hơn đến tìm ra nguyên nhân gốc rễ của vấn đề.

Phân tích tìm nguyên nhân gốc rể giúp ích gì?

Giúp đảm bảo rằng một vấn đề được loại bỏ thực sự , không còn khả năng xảy ra nữa bằng cách thực hiện hành động hành động ngăn ngừa đối với "nguyên nhân gốc rễ" của vấn đề

 

SMED (chuyển đổi nhanh)

Giảm thời gian chuyểnđổi sản xuất xuống dưới 10 phút. Các kỹ thuật bao gồm:

 • Chuyển các hoạt động ra bên ngoài (thực hiện trong khi quá trình sản xuất vẫn diễn ra)
 • Đơn giản hóa các hoạt động bên trongi (ví dụ: thay các bulong bằng núm vặn)
 • Loại bỏ các hoạt động không cần thiết
 • Chuẩn hóa công việc

SMED giúp ích gì?

Cho phép sản xuất ở các lô nhỏ hơn, giảm hàng tồn kho và nâng cao  khả năng đáp ứng  khách hàng.

 

Standardised work (chuẩn hóa công việc)

 Các thủ tục, hướng dẫn phục vụ cho sản xuất được lập thành văn bản. Các thủ tục được đúc kết từ những cách làm mang lại hiệu quả nhất. Tài liệu phải là tài liệu “sống”, được cập nhật thường xuyên

Chuẩn hóa công việc giúp ích gì?

Loại bỏ lãng phí bằng cách thông qua việc mọi người đếu áp dụng cùng phương pháp hay nhất. Là cơ sở cho các hoạt động cải tiến trong tương lai.

 

Visual Factory (nhà máy trực quan)

Các chỉ thị trực quan, màn hình và điều khiển được sử dụng trong các nhà máy sản xuất để cải thiện việc truyền thông.

Nhà máy trực quan giúp ích gì?

Làm cho tình trạng và điều kiện của qúa trình sản xuất dễ tiếp cận và rõ ràng  đối với tất cả mọi người.

 

 

 


Bài viết liên quan