Hỏi đáp

Hỏi: Vì sao 5S thường được các doanh nghiệp ưu tiên áp dụng?  Những doanh nghiệp nào có thể áp dụng được 5S?

Trả lời: 5S là một trong những kỹ thuật của Lean Manufacturing (Sản xuất Tinh gọn) hiệu quả nhất về chi phí, có thể bắt đầu lúc nào cũng được. 5S là nền tảng của bất kỳ quá trình thực hiện Lean Manufacturing nào. Điều đó làm cho nó trở thành điểm xuất phát hoàn hảo để mang lại những lợi ích của Lean cho nơi làm việc

5S áp dụng được trong môi trường sản xuất, văn phòng hoặc ngay cả trong ngành thương mại, dịch vụ,có nghĩa là có thể áp dụng 5S tại bất kỳ tổ chức/doanh nghiệp nào

 

Hỏi: Mục đích và lợi ích khi áp dụng 5S là gì?

Trả lời:

Mục đích khi áp dụng 5S

 1. Xây dựng một môi trường làm việc gọn gàng, ngăn nắp, sạch sẽ,
 2. Làm cho bất thường  hiển thị ngay lập tức
 3. Tạo điều kiện làm việc thuận lợi cho người lao động
 4. Cải thiện điều kiện an toàn cho nơi làm việc
 5. Nâng cao chất lượng.
 6. Cung cấp một môi trường nơi mà sự cải tiến liên tục được chấp thuận.
 7. Nâng cao ý thức kỷ luật

Lợi ích khi áp dụng 5S

 • Ít lãng phí hơn, hiệu suất được cải thiện
 • Không gian, mặt bằng cần cho việc cất trữ giảm, tiết kiệm chi phí
 • Bảo trì tốt hơn
 • Môi trường làm việc an toàn hơn
 • Nhân viên cam kết tốt hơn và nhiều hơn
 • Nhân viên tự hào về nơi làm việc.
 • Chất lượng được nâng lên
 • Hình ảnh tổ chức/doanh nghiệp có giá trị hơn nên cơ hội trong hoạt động kinh doanh tăng

 

Hỏi: Điều kiện tiên quyết để việc triển khai áp dụng 5S thành công là gì?

Trả lời: Đó là sự cam kết toàn diện và sự hỗ trợ của quản lý cấp cao thông qua việc chỉ đạo thực hiện, tập trung nguồn lực, kinh phí và thời gian.
Quản lý cấp cao cần hiểu rõ những thuận lơi và khó khăn trong quá trình triển khai áp dụng 5S để có sự hỗ trợ đầy đủ và kịp thời khi cần. Phải hiểu rằng chi phí bỏ ra để triển khai 5S là khoản đầu tư mà lơi ích rất lớn sẽ thu được về sau. Chỉ khi nào 5S được xem như là một phần không thể thiếu trong theo đuổi chiến lược phát triển doanh nghiệp, quản lý cấp cao mới có thể tạo ra "động năng" cần thiết một cách liên tục để nuôi dưỡng các nỗ lực chuyển đổi và cải tiến

 

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐÀO TẠO NAWASA